Jsem nadšená žena

Od roku 2000 jsem učitelkou v mateřské škole. V roce 2011 jsem se stala ředitelkou mateřské školy. Na této pozici jsem začala vést svůj pedagogický tým a ukazovat jim trochu jinou cestu. A protože vzdělávání je nejenom mým povoláním ale i velkým koníčkem, začala jsem vzdělávat učitele v různých dotačních projektech MAS (místní akční skupina). 

Když jsem před dvěma lety objevila program Canva, doslova jsem se do něj zamilovala. 

To bylo to, co mi jako učitelce, chybělo. Něco v čem si budu moci snadno vytvářet různorodé materiály pro děti a pro kolegy. 

Poznávání Canvy a tvoření v ní věnuju téměř celý svůj volný čas. Znáte ten slavný slogan: "Když jí miluješ, není co řešit". 

Na podzim 2021 jsem si založila svojí facebookovou skupinu "Canva nejen pro učitele" ve které bylo během dvou měsíců přes 2 000 nadšených členů lačnících po pracovních listech a po poznávání Canvy.

Přijala jsem nabídku NPI (Národního pedagogického institutu) a Kvic (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a lektoruji webináře, kde pedagogům ukazuji kouzlo tvoření v Canvě. 

A protože o Canvu má zájem i široká nepedagogická veřejnost, vzniknul i tento web a moje nabídka na webináře a materiály tvořené v Canvě i pro nepedagogy.